Rescue Bonus Sebanyak RM300
 • TURNOVER: 3
 • CLAIM NOW

Rescue Bonus Sebanyak RM300

BAGAIMANA MEMBUAT TUNTUTKAN

 • Promosi ini dibuka kepada semua ahli aktif Union777.
 • Tempoh promosi ini bermula dari 2018-08-01(GMT+8) until 2018-12-31(GMT+8).
 • Semua ahli Union777 hanya dapat menebus 1 kali Rescue Bonus Harian. (Berdasarkan jumlah kekalahan dalam sehari.)
 • Rescue Bonus Harian akan bermula setiap hari dari 00:00:01 ke 23:59:59(GMT+8).
 • Promosi ini tidak boleh bergabung dengan promosi lain.
 • Sila rujuk kepada Jadual Berikut:
  • RM30 Rescue Bonus Harian – Kekalahan RM700 dan ke atas sehari.
  • RM75 Rescue Bonus Harian – Kekalahan RM1500 dan ke atas sehari.
  • RM150 Rescue Bonus Harian – Kekalahan RM3000 dan ke atas sehari.
  • RM300 Rescue Bonus Harian – Kekalahan RM6000 dan ke atas sehari.
 • Ahli Union777 perlu menuntut pada hari keesokan dalam 24 jalm melalui Livechat/Wechat/Telegram)
 • Semua kredit permainan mesti di bawah RM1 untuk menuntut Rescue Bonus Harian.
 • 3x Turnover  mesti dipenuhi sebelum pengeluaran boleh diprocess.
  • Contoh untuk pengeluaran
   • Jumlah Kekalahan – RM700
   • Rescue Bonus – RM30
   • Keperluan Turnover – RM30 x 3 = RM90
 • Union777.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Union777.com.
.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Semua tawaran dari Union777 hanya berlaku untuk member dengan data register yang valid (Nomor telp, Nama Depan, Nama Belakang, Tgl Lahir dll.)
 • Penawaran Union777 dimaksudkan untuk pemain rekreasi saja dan Union777 berhak untuk membatasi kelayakan pemain untuk ikut serta dalam promosi apapun.
 • Union777 berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini, atau bagian apapun, pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 • Dimana ada ketentuan penawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh account tersebut, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti dari sejumlah taruhan yang dipasang oleh member atau grup, menyebabkan deposit bonus atau penawaran promosi lainnya yang menguntungkan member secara tidak sah berdasarkan hasilnya, baik secara perorangan atau sebagai bagian dari grup, Union777 berhak untuk menunda, membatalkan atau mengambil kembali bonus serta semua kemenangan. Selain itu, Union777 berhak untuk memungut biaya administrasi dari member sampai dengan nilai bonus deposit untuk menutupi biaya administrasi.
 • Semua penawaran promosi dan bonus di atas disediakan oleh Union777 sahaja.