20% Deposit Bonus Tanpa Had

20% Deposit Bonus Tanpa Had

BAGAIMANA MEMBUAT TUNTUTKAN

 • Setiap Pelanggan boleh menuntut promosi ini tanpa had sehingga sebanyak MYR 200 sehari
 • Pemain hanya perlu klik “20% Unlimited Deposit Bonus“jika pelanggan ingin menuntut bonus ini semasa membuat deposit.
 • Pemain perlu membuat minima deposit  MYR 50 (atau mata wang yang bersamaan) supaya berlayak mengambil promosi ini.
 • Setiap pemain boleh mengambil bonus ini TANPA HAD sehingga jumlah MYR 200 Bonus sehari.
 • Rollover(jumlah pertaruhan) untuk promosi ini sebelum membuat pengeluaran duit adalah x18 KALI.
 • Contohnya:
  • Deposit = RM 500
  • Bonus = 20% x RM 500 = RM 100
  • Turnover(jumlah pertaruhan) yang diperlukan = (500 + 100) x 18 = MYR 10800
 • Mana-mana pertaruhan di RNG dan Slot Games ataupun 3D Games adalah tidak diambil kira ke dalam rollover(jumlah pertaruhan).
 • Mana- mana pertaruhan atas dua pihak atau seri adalah tidak diambil kira ke dalam rollover (jumlah pertaruhan).
 • Bonus ini tidak boleh digabung dengan bonus-bonus yang lain.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk Slots dan RNG.
 • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk memiliki satu union777 akaun sahaja, Jika kami mendapati pemain mempunyai lebih daripada satu akaun di union777,( Jikalau pelanggan betul-betul hendak membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT kami, beritahulah kami sebabnya dan kami akan cuba membantu anda). Jika tidak union777 mempunyai hak untuk menamatkan akaun ini dan kredit di dalam akan dibekukan. Tindakan yang sepatutnya akan diambil terhadap akaun-akaun ini. Mohon ambil perhatian.
 • Union777 berhak untuk mengubah atau menamatkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Terma dan Syarat dikenakan.
.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Semua tawaran dari Union777 hanya berlaku untuk member dengan data register yang valid (Nomor telp, Nama Depan, Nama Belakang, Tgl Lahir dll.)
 • Penawaran Union777 dimaksudkan untuk pemain rekreasi saja dan Union777 berhak untuk membatasi kelayakan pemain untuk ikut serta dalam promosi apapun.
 • Union777 berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini, atau bagian apapun, pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 • Dimana ada ketentuan penawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh account tersebut, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti dari sejumlah taruhan yang dipasang oleh member atau grup, menyebabkan deposit bonus atau penawaran promosi lainnya yang menguntungkan member secara tidak sah berdasarkan hasilnya, baik secara perorangan atau sebagai bagian dari grup, Union777 berhak untuk menunda, membatalkan atau mengambil kembali bonus serta semua kemenangan. Selain itu, Union777 berhak untuk memungut biaya administrasi dari member sampai dengan nilai bonus deposit untuk menutupi biaya administrasi.
 • Semua penawaran promosi dan bonus di atas disediakan oleh Union777 sahaja.